Producten en Diensten

De focus van Food Adventure is gericht op het leveren van diensten aan bedrijven in werkzaam zijn in de geconditioneerde versketens. De klanten van Food Adventure opereren in de diverse deelmarkten en schakels  van de voedelsketens.  In ons werk richten wij ons op de de beheersing van goederen-, informatie- en geldstromen.

Omdat we jarenlang werkzaam zijn in versketens combineert Food Adventure consultancy en interim management met gemak. Wij zijn pragmatisch en wij committeren ons aan de uitvoerbaarheid van onze voorstellen.

Door de continue spreiding van klanten is het mogelijk om op alle gebieden van de voedselketen adequate kennis te onderhouden. Food Adventure kan een spectrum van beproefde diensten en producten aanbieden.