Foodservice

De invloed van de klanten in de food service markt is doorslaggevend voor de inrichting van de vers- en diepvriesketens. Food service bedrijven beleveren vaak verschillende marktcombinaties en klantengroepen. De vers- en diepvriesketens kenmerken zich door een hoge servicegraad, een veelheid van leveranciers, een groot assortiment en lage volumes. De food service branche is zeer prijsgericht, heeft en beperkte transpartie en een beperkt vertrouwen tussen de partners in de keten.

De food service bedrijven hebben een uiterst complexe vraagsturing en keteninrichting voor vers- en diepvriesproducten. Voor veel bedrijven zijn de assortimenten weinig profijtelijk door te kleine dropgroottes, een veelheid aan klanten en productspecificaties en hoge herstelkosten.

Food Adventure heeft ervaring in het bedenken en uitvoeren van programma's gericht op het verhogen van de klanttevredenheid en kostenbesparing van de vers- en diepvriesketens. De activiteiten hadden betrekking op inventarisatie en het vertalen van de klantenwensen, ontwikkeling van logistieke grondmodellen, rationalisatie van assortimenten, intregratie van dagvers, koelvers en diepvriestromen, uniformering en inrichting van distributiecentra, specialisatie en training van televerkoopafdelingen, het ontwikkelen van nieuwe besturingsystemen en het uitbesteden van logistieke activiteiten.