Markten

Food Adventure opereert in de markten food retail, food service en agrofood. Bedrijven in die markten zijn voortdurend in beweging om transport- en distributienetwerken te verbeteren. De versketens zijn vaak complex door de korte doorlooptijden, een onvoorspelbare vraag en vaak hoge dervingskosten. Om de presaties te verbeteren wordt gezocht naar het vermijden van te grote risico's. Bedrijven richten zich ook daarom op de kernactiviteiten en besteden daar waar mogelijk de andere activiteiten uit aan derden in de keten.

Bij het aanbrengen van veranderingen in processen en organisaties is het zoeken naar nieuw evenwicht een kunst. Door een goede analyse van de deelprocessen is Food Adventure is staat om advies en begeleiding te geven over het in evenwicht brengen van ketens.

Food Adventure heeft opdrachten uitgevoerd in de logistiek zoals de herconfiguratie van logistieke grondmodellen, de inrichten van transport- en distributienetwerken, het inrichten van distributiecentra, het opstellen en uitvoeren operational excellence programma's, het definieren van prestatie indicatoren. In veel gevallen is Food Adventure direkt betrokken bij uitvoeren van de veranderingen.