Tops Thailand

Onderwerp

Ketenonderzoek en implementatie naar het verbeteren van de groente- en fruitketens in Thailand.

{besps}cases/tops{/besps}

Vraagstelling

In 2000 wil een internationale supermarktketen in Thailand de prestaties van de versketen verbeteren. De klanten van de supermarktketen zijn vooral gericht op de kwaliteit, veiligheid en groot assortiment van versproducten. De belangrijkste limiterende factoren om aan de consumenten wensen te voldoen waren de instabiele aanvoer en kwaliteit van de versproducten in de agro sector, beperkte hoogwaardige opslag mogelijkheden, te hoge productiekosten en beperkte tracing en tracking mogelijkheden. In dat kader is het ketenproject Agriculture Chain Compentence (ACC) gestart. Doel van het project was de Thaise consument te voorzien van een continue aanvoer van kwalitatief hoogwaardige en veilige versproducten tegen een betaalbare prijs. De participanten binnen het project waren leden uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden uit Nederland en Thailand.

Aanpak

Via een geintegreerde samenwerking tussen de locale producenten, vervoerders en handelaren enerzijds, de kennisinstellingen en de internationale partners (financiele dienstverleners, logisitieke dienstverleners, retailers, certificerende instellingen) anderzijds zijn verschillende activiteiten ondernomen. In de eerste fase van het project is veel onderzoek verricht naar de opbouw en de wijze waarop versketens effectiever en efficiƫnter ingericht konden worden. Tijdens deze fase zijn ook de nodige stappen gezet ter verbetering van logistieke infrastructuur door de bouw van een "state of the art" vers distributiecentrum met productiefaciliteiten en het selecteren van "preferred suppliers". In de tweede fase van het project is in samenwerking met het ministerie van landbouw een certificatie systeem voor vers producten ontwikkeld. Voorts is een (MBA) training ontwikkeld over international supply chain management.

Resultaten

Het project heeft bijgedragen aan de locale productie en verhoogde verkoop van kwalitatief hoogwaardige en veilige vers producten aan de consumenten van de internationale supermartktketen in Thailand. Middels een preferred suppliers program zijn de beste leveranciers geselecteerd , is de aanvoer van versproducten gestabiliseerd en de lead time verminderd. Binnen de projectduur van twee jaar zijn veertig producten zijn door het ministerie van landbouw gecertificeerd. De bouw van het distributiecentum heeft ertoe geleid dat de aanvoer van versproducten gecontroleerd konden worden. Tijdens het optimaliseren van de ketens zijn er door de Thai Retail Association keuzes gemaakt over de standaardisatie van ladingdragers wat geleid heeft tot een snellere acceptatie van de productspecificaties. Het project had een duidelijke voorbeeld werking voor de Thaise agro-food sector en de Thai Retail Association.