Santa Isabel

Onderwerp

Ketenonderzoek gericht op verbeteringen van het category management en het supply chain management van de groente- en fruitketens van een supermarktketen in Peru

{besps}cases/santaisabel{/besps}

Vraagstelling

Door een snelle expansie van het aantal hypermarkten van een internationale supermarktketen in Lima onstond een grote vraag naar groente en fruit producten. De vraag was niet meer de voorzien door de bestaande leveranciers. De supermarktketen heeft expertise gevraagd om dit probleem op te lossen.

Aanpak

Door middel van een fact finding missie is een analyse uitgevoerd naar de totale groente- en fruitketen van de supermarktketen in Peru. Tevens zijn de inkoopdoelstellingen beoordeeld aan de (groei)strategie van de supermarktketen en de concurrenten onder de loep genomen.

Resultaten

Op basis van observaties en analyse is een blauwdruk voor de keteninrichting voor groente- en fruitketens ontwikkeld. Onderdelen van de blauwdruk zijn het ontwikkelplan voor leveranciers en het distributiecentrum. Ook zijn actiepunten opgesteld gericht op het verbeteren van de operationele performance in de winkels en het catecory management.