Standaardisatie van ladingdragers

Onderwerp

Onderzoek naar standaardisatie van ladingdragers van versproducten voor de Thai Retail Association 

{besps}cases/ladingdragers{/besps}

Vraagstelling

Internationale supermarktketens in Thailand (Thai Retail Association) hebben de wens naar uniformering van ladingdragers voor versproducten uitgesproken. In dat kader is om een haalbaarheidstudie gevraagd naar het gewenste type ladingdragers en de wijze waarop de ladingdragers gefinancieerd konden worden.

Aanpak

In de eerste fase van het onderzoek zijn verschillende type ladingsdragers onderzocht. Op basis van de kenmerken van de ladingdragers en gesprekken met leveranciers zijn kostenvergelijkingen gemaakt. In tweede fase van het onderzoek zijn de verschillende pool scenarios beoordeeld en gesprekken gevoerd met potientiele partijen die betrokken zouden kunnen zijn bij een nationale pool voor ladingdragers.

Resultaten

Het onderzoek heeft geleid tot een vergelijking van kosten en een kwalitatieve afweging van voor- en nadelen. Op basis van het onderzoek heeft de Thai Retail Association besluiten genomen over verdere standaardisatie van fusten voor versproducten en rolcontainers.