Uitbesteden van transport

Onderwerp

Uitbesteden van transport aan derde vervoerders voor een groothandel in levensmiddelen in Nederland

 

{besps}cases/transport{/besps}

Vraagstelling

Een groothandel in levensmiddelen had een lage uren bezetting van de vrachtauto's. De onderneming had het voornemen om zijn transport uit te besteden om de kosten te reduceren.

Aanpak

Op basis van de urengebruik per dag is een analyse gemaakt van het meest gunstige uitbestedingsscenario. In het gekozen scenario is uitgegaan van een piekopvang door derde vervoerders om de bezetting van de eigen vloot per dag en per week te optimaliseren. Daarnaast zijn er richtlijnen opgesteld voor aantal dagen en aantal uren dat een vrachtauto minimaal gebruikt worden. Op basis van de richtlijnen zijn de derde vervoeders gevraagd om middels een zelfontwikkeld calculatiemodel de prijzen te offreren. De belangrijkste parameters zijn het urengebruik van de vrachtautos per jaar en de marssnelheid in kilometers per uur. Na de selectie van de vervoerders zijn de prestatieindicatoren en de service levels agreements afgestemd.

Resultaten

Door het ontwikkelen en standardiseren van de calculatiemodel was het mogelijk om de derde vervoerders te benchmarken en de beste vervoerders te selecteren. Dit project heeft geleid tot het gedeeltelijk uitbesteden van transport naar klanten en volledig uitbesteden van het intern transport tussen de eigen distributiecentra. De gestelde doelen voor de besparing van de vaste en variable transportkosten zijn behaald.