Herconfiguratie van logistieke stromen

Onderwerp

Integratie en herconfiguratie van de vers- en diepvriesstromen voor een groothandel in levensmiddelen in Nederland

{besps}cases/logistiekestromen{/besps}

Vraagstelling

Na de acquisitie en tijdens de integratie van twee groothandels bedrijven in levensmiddelen ontstond de behoefte aan een nieuw logistiek concept voor de belevering van vers- en diepvriesproducten. Op basis van interviews en studies zijn nieuwe strategie├źn ontwikkeld waarbij de integratie processen, producten en klanten van de twee bedrijven de belangrijkste voorwaarden was. De lange termijn visie omvatten ook een aantal nieuwe uitgangspunten omtrent schaalvergroting en kostenreductie. Het was de bedoeling om de nieuwe strategie├źn binnen drie jaar uit te voeren.

Aanpak

In overleg is een programma met een tal van deelprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Het eerste jaar stond vooral in het teken van het ontwikkelen en opzetten van een nieuwe innvoatieve organisatie. Het tweede jaar was gericht op de herinrichting van de fysieke infrastructuur, de integratie van processen, producten, klanten en leveranciers. Het derde jaar zijn projecten uitgevoerd die gerelateerd zijn aan het veranderen van de besturingsystemen en de televerkoop organisatie. Daarnaast is veel accent gelegd op kostenbesparende activiteiten zoals de aanpassing van het landelijke distributienetwerk en de beheersing van hersteltrajecten met leveranciers.

Resultaten

Tijdens de drie jaar zijn de veel resultaten behaald zoals het tot stand brengen een eenduidig werkende innovatieve organisatie, de nieuwbouw en verbouw van distributiecentra, het uitbesteden van transport, de integratie van vers en diepvriesstromen, het verbeteren van het assortiment, het verminderen leveranciers, het verminderen van de lead times voor klanten en het verbeteren van logistieke prestaties. De uitvoering van het totale programma het geleid tot een groei van 20% en een kostenreductie van meer dan 25%.